ASOCIACIÓN

A Asociación ten coma fin representar os intereses económicos, culturais, sociais e profesionais das empresas e operadores independentes galegos que participan no sector do videoxogo e os contidos interactivos, nas súas diferentes aplicacións, ante os organismos públicos e foros de representación. Os órganos de goberno e representación da Asociación son, respectivamente, a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva.

XUNTA DIRECTIVA

IMAXIN|SOFTWARE

Luz Castro

Presidencia

VANDAL

Pablo Grandío

Vicepresidencia

MUNDOS DIGITALES TRANSMEDIA

Manuel Meijide

Tesourería

ISELTEC

Ismael Menéndez

Secretaría

POLYGONE STUDIOS

Miguel Areán

Vocal

REVISTA MORCEGO

Carlos Pereiro

Vocal

MUVI - MUSEO DO VIDEOXOGO

Jacobo Martínez

Vocal

OBXECTIVOS

Potenciar e defender o talento creativo galego para lograr un sector o suficientemente grande para reter e potenciar a nosa propiedade intelectual

Favorecer o contacto entre os operadores pertencentes ao sector para obter sinerxias.

Promover e fomentar a industria Galega da produción de entretemento dixital.

Promover a produción de entretemento dixital como unha actividade relevante e innovadora dentro das industrias do lecer, cultura, industria 4.0 e tecnoloxías da información.

Fomentar a competitividade e a internacionalización das empresas Galegas dedicadas ao desenvolvemento de videoxogos e lecer interactivo.

Fomentar o desenvolvemento dunha industria sectorial ao redor da produción de entretemento dixital.

Fomentar a innovación, o desenvolvemento creativo e as capacidades en I+D+i do sector.

Fomentar o recoñecemento en Galicia e a súa contorna cultural do entretemento dixital como produto cultural.

Representar os intereses económicos, culturais, sociais e profesionais dos produtores galegos de software de entretemento fronte a organismos e foros de representación, tanto autonómicos, nacionais como internacionais.

Colaborar coas autoridades competentes e administracións en toda clase de traballos, estudos, investigación de mercados, propostas de lexislación, promoción e potenciación de actividades formativas, propostas de I+D e canto puidese ser necesario para contribuír ao desenvolvemento do sector e a súa achega ao conxunto de modernización do noso país no ámbito das Tecnoloxías da Información.