ASOCIACIÓN

Videoxogo.gal é unha asociación sen ánimo de lucro que nace como espazo de encontro, visibilizacion e interconexión de tódolos profesionais e empresas creadores de videoxogos e contidos interactivos de Galicia. 

Aspiramos a convertirnos nunha canle común de representación a través da cal demandar atención ás necesidades específicas do noso sector ante organismos tanto públicos como privados.

Asimesmo, queremos ser a casilla de saída onde se den a coñecer os futuros profesionais, tanto persoas en formación como empresas nacentes.

As cotas da asociación invírtense na organización de eventos e actividades que aporten en valor ao sector. 

En resumo, queremos contribuir a construir un tecido industrial diverso e estable na nosa comunidade.

Podes consultar os estatutos completos nesta ligazón.

XUNTA DIRECTIVA

IMAXIN|SOFTWARE

Luz Castro

Presidencia

MUVI - MUSEO DO VIDEOXOGO

Jacobo Martínez

Vicepresidencia

MUNDOS DIGITALES TRANSMEDIA

Manuel Meijide

Tesourería

LUA Gaming

Hugo Botana

Secretaría

POLYGONE STUDIOS

Miguel Areán

Vogal

VANDAL

Pablo Grandío

Vogal

Félix Menéndez

Vogal

Nacho Pintos

Vogal