Participa na enquisa aberta a todos os profesionais do sector do videoxogo e os contidos interactivos. Os datos do estudo axudarán a definir as liñas de actuación do Hub Audiovisual e da Industria Cultural.

Hai dous modelos de enquisa:

Empresas ou traballadores autónomos

Profesionais do sector sen forma xurídica

Aberto o prazo para cubrila ata o 15/08/2022.