Asociación Galega de Esports

Actividade:

Unha asociación co compromiso de visibilizar o deporte electrónico, fomentar a igualdade e facilitar o encontro entre gamers de Galicia.

Descrición:

Primeira Asociación galega de Deportes Electrónicos.

Enlace Web: