Ficción Producciones

Actividade:

Ficción Producciones é unha empresa independente dedicada á produción audiovisual de contidos de ficción e de animación para o mercado nacional e internacional.

Descrición:

Productora TIC que aposta polas novas tecnoloxías, desenvolvendo proxectos audiovisuales de última xeración, integrando imaxe real e 3D. Produción de entretemento, animación e videoxogos. Servizos de produción virtual con Unreal Engine e Houdini.

Enlace Web:

Dicha en DeVuego: