Museo do Videoxogo

Actividade:

A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia é a primeira fundación en España dedicada en exclusiva á historia do videoxogo

Descrición:

A Fundación ten, por unha banda, a visión de analizar a historia do videoxogo como algo continuo e vivo, onde pasado e presente posúen elementos comúns que sempre apuntan ao futuro e, por outra, a vontade de presentar o mundo do videoxogo ao público como unha forma de expresión cultural máis, coa rigorosidade e o respecto que se merece, de forma transversal e inclusiva a toda a poboación

Enlace Web: