O 27 de outubro tivo lugar a Xornada final de Tech Kids na Cidade da Cultura, onde Manuel Meijide participou no taller “Converte o mundo dos videoxogos e a animación 3D no teu futuro profesional“, onde os participantes, nenos e nenas a partir de 14 anos, tomaron contacto co sector da animación 3D, os videoxogos, efectos visuais ou a realidade virtual e os perfís profesionais que se demandan e a formación necesaria para traballar en empresas destes sectores.

Tech Kids