Aviso Legal

Informamoste que o responsable de esta web, videoxogo.gal (Asociación Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos (en diante, “videoxogo.gal”) con NIF: G70573159 e enderezo social na Rúa Ponte da Pasaxe, 3, 15009, A Coruña.

Os nosos datos rexistrais son Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia núm. 2020/024122-1. Podes contactar no enderezo electrónico de contacto: coordinacion@videoxogo.gal

Gracias pola tua visita.